Kole Petrol DOO se bavi prvenstveno prometom na veliko i malo motornim gorivom-naftnim derivatima, a na svoje dve benzinske stanice pored prodaje motornih goriva prisutna je i prodaja auto galanterije...
Kompanija KOLE Petrol poznata je potrošačima širom Srbije. KOLE Petrol predstavlja perspektivan i pozicioniran brend u segmentu trgovine naftnim derivatima.KOLE Petrol pozicioniranost svog brenda...
Kompanija KOLE PETROL na svojim benzinskim pumpama Kole petrol doo koja se nalazi na samom ulazu u Kragujevac i Kole petrol company doo u Ilinoj vodi, pruža veliik asortiman raznih usluga...
Naša misija je da svojim klijentima na bezbedan i društveno odgovoran nacin obezbedimo naftne derivate, pouzdan transport robe do željenih destinacija uz istovremeno razvijanje svog poslovanja i razvijanje seta usluga koje nudimo potrošačima, uz negovanje dobrih odnosa sa širom i užom društvenom zajednicom.

Ispunjenjem ovih zahteva obezbedjujemo stabilnu i dugoročnu poziciju na tržištu, rast i razvoj firme.
Kole Petrol Novi objekat!
Dec 28 2011, 16:44
Obaveštavamo Vas da Kole Petrol uskoro otvara novi objekat, Benzinsku pumpu na novoj lokaciji.
  • Menu
  • Navigation
  • Javascript
  • CSS
  • Navigation