Kole Petrol DOO se bavi prvenstveno prometom na veliko i malo motornim gorivom-naftnim derivatima, a na svoje dve benzinske stanice pored prodaje motornih goriva prisutna je i prodaja auto galanterije...
Kompanija KOLE Petrol poznata je potrošačima širom Srbije. KOLE Petrol predstavlja perspektivan i pozicioniran brend u segmentu trgovine naftnim derivatima.KOLE Petrol pozicioniranost svog brenda...
Kompanija KOLE PETROL na svojim benzinskim pumpama Kole petrol doo koja se nalazi na samom ulazu u Kragujevac i Kole petrol company doo u Ilinoj vodi, pruža veliik asortiman raznih usluga...
Kole Petrol DOO se bavi prvenstveno prometom na veliko i malo motornim gorivom-naftnim derivatima, a na svoje dve benzinske stanice pored prodaje motornih goriva prisutna je i prodaja auto galanterije, motornih ulja kao i deo robe široke potrošnje. U okviru benzinske stanice na lokaciji u naselju koje pripada inustriskoj yoni sa preko 30000 stanovnika, a pored glavne saobraćajnice za Ilićevo, naselje košutnjak, organiyovani su i drugi sadržaji za zadovoljenje potrebe kupaca, kao što su tehnički pregled, kafić i sportska sala za mali fudbal.

Značajan broj kupaca koji se iz godinu u godinu povećava, kao i obimi prodaje naftnih derivata u veleprodaji i na benzinskim pumpama govori o dobroj strategiji razvoja preduzeća i stalnom povećanju kupaca i potrošača naftnih derivata tj usluge preduyeća KOLE PETROL.

Dalja strategija razvoja je usmerena na stalno povećavanje zadovoljstvo korisnika uslugama širenju delatnosti na nove lokacije, pre svega na otvaranje nove benzinske pumpe na atraktivnoj lokaciji.

Preduzeće stalno svoju politiku prilagodjava tržištu i konkurenciji, posebno u oblasti cena naftnih derivata.

Kole Petrol raspolaže i značajnim kadrovskim potencijalom, koji je sposoban da iznese sve savremne zadatke u oblasti prometa naftnih derivatima.

Sve to omogućava kontinualan rast prometa preduzeća i stabilno profitabilno poslovanje uz pracenje savremenih trendova u oblasti prodaje motornih goriva i poštovsnjr svih beybednosnih protokola.
Kole Petrol Novi objekat!
Dec 28 2011, 16:44
Obaveštavamo Vas da Kole Petrol uskoro otvara novi objekat, Benzinsku pumpu na novoj lokaciji.
  • Menu
  • Navigation
  • Javascript
  • CSS
  • Navigation